Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Share

logo

Vážení členové Tenis klubu Strakonice,

dovoluji si Vás tímto pozvat na řádnou valnou hromadu Tenis klubu Strakonice, spolku, která se bude konat v úterý 19.04.2022 od 18:00 v klubovně TK Strakonice v Máchově ulici ve Strakonicích.

Zváni jsou zejména členové klubu s hlasovacím právem (dosažení věku 18 let), ale i mladší členové bez hlasovacího práva.

Vzhledem k tomu, že se jedná o volební valnou hromadu, prosíme o co nejvyšší účast členů s hlasovacím právem. Současně vyzýváme členy ke kandidatuře do výkonného výboru na další období. Je již potřebné nás alespoň částečně vystřídat!!!

Předpokládaný program:

  • Zahájení valné hromady
  • Volby nového výboru
  • Zpráva o sportovní činnosti 2021 a plánu na rok 2022
  • Zpráva o hospodaření spolku v roce 2021
  • Schválení účetní závěrky za rok 2019, 2020, 2021
  • Plán hospodaření klubu na rok 2022
  • Občerstvení
  • Diskuse